Hind Tähendus

Mis on hind:

Hind on rahaline väärtus, milles hinnatakse millegi maksumust, olgu see siis toode, kaup või teenus. Sellisena pärineb see ladina keelest pretum, mis tähendab "hind", "tasu".

Hinda mõõdetakse tavaliselt rahaühikutega, millele on määratud konkreetne väärtus, mis on riigiti erinev, ja mida kasutatakse kaupade ostmiseks ja müümiseks.

Selles mõttes peegeldab hind turul vahetatavate kaupade ja teenuste vahetussuhet ning sellisena allub see nõudluse ja pakkumise seadustele ning mõnel juhul ka nende reguleerimisele ametiasutuste poolt.

Sõltuvalt toote nõudlusest võib sellele määratud hind langeda või tõusta. Sel põhjusel hakkab hind toimima majandusliku näitajana, mis viitab teatud kauba tootmisele ja tarbimisele, aidates sel viisil tagada pakkumise ja nõudluse tasakaalu.

Teisest küljest on ka sõna hind igapäevases keeles tavaline, viidates kellelegi või millelegi omistatud hinnangule või tähtsusele.

Hind võib viidata ka pingutustele või kannatustele, mida millegi saavutamiseks on kannatatud: "Kuulsuse hind."

Teatud tüüpi hinnad

Ühekordne summa

Tõstetud hind on eelarve ulatusega seotud kontseptsioon töö maksumuse arvutamiseks või hindamiseks, võttes arvesse riigi inflatsiooniindeksit. See on tüüpiline töökohtadele, mille kestus on märkimisväärne (kuud, aastad), mistõttu võetakse eelarves arvesse kõikumisi materjalide, teenuste ja tööjõu hindades.

Bruto hind

Brutohind on see, mille summalt ei ole maha arvatud raha, allahindluse, allahindluse ega maksu osas.

Sisseostuhind

Omahind on tuntud kui see, mille müügil ei ole müüja jaoks mingit kasumimarginaali, see tähendab, et see, kes müüb omahinnaga, ei saa mingit kasumit.

Küsi hinda

Nõudlushind on see, mida tarbijad on nõus maksma vastutasuks teatud toote, kauba või teenuse eest.

Hind seaduses

Õigusvaldkonnas on hind mõiste, mis tähistab rahalist tasu, mida sõna otseses mõttes mõistetakse kui raha ja mis kehtib sellisena ostu-müügi- või rendilepingutes.

Tasakaalu hind

Tasakaaluhind on see, mille kaup jõuab turul pakkumise ja nõudluse koosmõju tulemusena, see tähendab hind, millega tootjad on valmis pakkuma teatud kogust kaupu ja mida tarbijad on omakorda valmis osta. Seda tüüpi hindu ametlikud organid ei reguleeri.

Püsihind

Fikseeritud hinnana on tootele või kaubale omistatud väärtus teada ja see ei kuulu müügi ega kauplemise alla.

FOB hind

Hind Tasuta pardal o FOB tähendab oma ingliskeelse lühendi jaoks „tasuta pardal hinda”. Sellisena on see lühend, mida kasutatakse rahvusvahelises kaubanduses, täpsemalt selles, kus kasutatakse laevu transpordivahendina, olgu siis mere- või jõesõiduk, ning viitab väärtusele, mis on ette nähtud kauba müümiseks, mille transpordikulud, tariifid ja riskid üleandmise ja muud kulud kuni kõnealuse kauba müügini, kannab ostja.

Nimekiri või müügihind

Nimekirja hind, mida nimetatakse ka müügihinnaks, on kulu, millega toote väärtus on müügiks hinnatud, arvestamata mahaarvamisi allahindlustest või maksude lisamist. Sellisena soovitab tootja kaupmehele hinda, mis annab viimasele kasumimarginaali.

Sildid:  Väljendid-Populaarsed Väljendid-In-Inglise Teadus