Empaatia tähendus

Mis on empaatia:

Empaatia on kavatsus mõista tundeid ja emotsioone, püüdes objektiivselt ja ratsionaalselt kogeda seda, mida teine ​​inimene tunneb. Sõna empaatia on kreeka päritolu "Empátheia"Mis tähendab" põnevil ".

Empaatia paneb inimesed üksteist aitama. See on tihedalt seotud altruismiga - armastus ja mure teiste vastu - ning võime aidata.

Kui üksikisikul õnnestub tunda teiste valu või kannatusi, asetades end nende asemele, äratab ta soovi aidata ja tegutseda moraalsete põhimõtete kohaselt.

Empaatia kaudu arendatav oskus panna ennast teise asemele aitab paremini mõista käitumist teatud olukordades ja seda, kuidas teine ​​otsuseid teeb.

Empaatilist inimest iseloomustab lähedus ja samastumine teise inimesega. See on oskus kuulata teisi, mõista nende probleeme ja emotsioone. Kui keegi ütleb, et "meie vahel tekkis kohe empaatia", tähendab ta, et oli suurepärane seos, kohene samastumine.

Empaatia on antipaatia vastand, sest kontakt teise inimesega tekitab naudingut, rõõmu ja rahulolu. Empaatia on positiivne suhtumine, mis võimaldab luua tervislikke suhteid, tekitades parema kooseksisteerimise üksikisikute vahel.

Inglise keeles on empaatia "empaatia".

Empaatia psühholoogias

Psühholoogia kohaselt on empaatia psühholoogiline või kognitiivne võime tunda või tajuda seda, mida teine ​​inimene tunneks, kui ta oleks selle inimesega samas olukorras.

Empaatia kui väärtus

Empaatiat võib vaadelda kui positiivset väärtust, mis võimaldab indiviidil suhelda teiste inimestega hõlpsalt ja mõnuga, olles oluline suhe teistega, et säilitada oma emotsionaalse elu tasakaalu.

Teisest küljest võimaldab empaatia ühel inimesel mõista, aidata ja motiveerida teist, kes elab läbi halba aega, saavutades suurema koostöö ja mõistmise ühiskonna moodustavate üksikisikute vahel.

Vaata ka Vennasarmastus.

Empaatia ja enesekindlus

Esiteks, enesekindlus väljendab õigel ajal ja asjakohaselt nii positiivseid kui ka negatiivseid ideid ja tundeid seoses olukorraga.

Seetõttu on empaatia ja enesekindlus suhtlemisoskus, mis võimaldab paremat sotsiaalset kohanemist, hoolimata asjaolust, et mõlemal oskusel on erinevusi.

Kindel isik kaitseb oma veendumusi, samas kui empaatiline inimene mõistab teiste inimeste veendumusi. Sellest hoolimata tuleb austada ja taluda kõiki ideid, mis tekivad arutelul antud olukorra kohta.

Sildid:  Ütlemised Ja Vanasõnad Teadus Tehnoloogia-E-Innovatsioon