Ambiguo tähendus

Mis on mitmetähenduslik:

Kahemõtteline viitab väljenditele või olukordadele, mida saab mõista erineval viisil või tekitada segadust. Sõna mitmetähenduslik pärineb ladina keelest ambiguus.

Sõnade mitmetähenduslikud sünonüümidena võib muu hulgas kasutada mõisteid segane, tume, ebakindel, hägune, määramatu, kahtlane.Vastupidi, mitmetähendusliku antonüümidena võib kasutada järgmisi sõnu: selge, ilmne või täpne.

Mõiste mitmetähenduslik on omadussõna, mis näitab isikut, kelle sõnad või käitumine ei määratle selgelt nende hoiakuid või arvamusi, see tähendab, et see on ebakindel või kahtlane.

Sellele punktile viidates, kui on märgitud, et inimene on mitmetähenduslik, võib seda pidada negatiivseks tunnuseks, kuna võib järeldada, et see inimene ei ole aus ega siiras ning varjab seda, kes ta tegelikult on.

Mis puutub grammatikasse, siis mõiste mitmetähenduslik viitab sellele, kui sõnal on kaks või enam tähendust, mille abil saab määrata selle tähenduse konteksti või olukorra järgi, kus seda kasutati.

Näiteks võib homonüümsete sõnade kasutamine tekitada tekstis või vestluses segadust, mille hulgas võib muu hulgas nimetada panka, lubi, veini.

Sildid:  Väljendid-Populaarsed Religioon-And-Vaimsus Teadus